Kelab Jawatankuasa Kepimpinan Mahasiswa (JAKMA)

Anugerah Sarjana Bestari diadakan untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang dipilih menerima anugerah khas kualiti bermula tahun 2007.

Seramai 81 penerima kategori telah menerima hadiah masing-masing. Antara penerima berkenaan ialah bagi kategori Anugerah Kualiti Naib Canselor, anugerah Kecemerlangan dalam meningkatkan citra UKM, Anugerah Penerbitan, Anugerah Pengurusan Maklumat Berkomputer, Anugerah Pengajar Cemerlang, Anugerah Kreativiti, Inovasi dan Rekacipta, Anugerah Pengurusan Makmal dan Anugerah Penyelidik Muda.

Kelab JAKMA telah dianugerahkan Kelab Mahasiswa Cemerlang bagi kategori Anugerah Persatuan/ Urusetia/ Projek/ Mahasiswa Cemerlang buat pertama kali.


0 Responses